Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na základe spresneného postupu obstarávania a dodávky tovarov „Výpočtová technika“ z Rektorátu STU v Bratislave zo dňa 20. 07. 2016 Vám posielame aktualizáciu mechanizmu fungovania procesu obstarávania a dodávky tovarov „Výpočtová technika“.

STU v Bratislave má od 01. 07. 2016 uzatvorené rámcové dohody s dodávateľmi výpočtovej techniky nasledovne:

predmet zákazky: 

1. časť: Servery a UPS

a)   Ing. Henrich Raduška – H.R. SOFT
b)  Diebold Nixdorf s.r.o.
c)   Tecton a.s. 

2. časť: PC, monitory a komponenty

a)     AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
b)     Tecton a.s.

 3. časť: Notebooky, tablety a 2in1

a)     Tecton a.s.

4. časť: Tlačiarne, MFP a skenery

a)     Ing. Henrich Raduška – H.R. SOFT
b)     Diebold Nixdorf s.r.o.
c)     AGEM Computers s.r.o

5. časť:   Aktívne prvky sietí.

a)     Ing. Henrich Raduška – H.R.SOFT
b)    Diebold Nixdorf s.r.o.
c)     AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 

V súvislosti s centralizáciou nákupu výpočtovej techniky v podmienkach STU, Vám oznamujeme aktualizovaný postup predkladania požiadaviek na obstaranie výpočtovej techniky (ďalej len „požiadavka na dodávku VT“:

Postup predkladania požiadaviek na obstaranie predmetov zákazky: 

zaktualizované formuláre na predkladanie požiadaviek na Výpočtovú techniku z R-STU. 

V nasledujucich formulároch sú 3 hárky: 

hárok 1 – Pokyny pre žiadateľov (ako postupovať pri vyplňovaní požiadavky pre predmetnú časť) -  tu upozorňujem, že mechanizmus fungovania procesu obstarávania výpočtovej techniky na fakulte sa nemení t.j. požiadavky sa aj naďalej posielajú na Útvar verejného obstarávania na fakulte z kade sú hromadne za celú fakultu posielané na R-STU. 

hárok 2 – Požiadavka ( pre predmetnú časť)

hárok 3 – Katalóg s príkladmi zariadení pre predmetnú časť. (Katalóg s príkladmi zariadení pre všetky časti Vám posielam aj v samostatnom súbore)

   podklad 1_Servery_a_UPS
   podklad 2_PC_monitory_a_komponenty
   podklad3_Notebooky_tablety_a_2in1
   podklad 4 Tlaciarne_MFP_a_skenery 
   podklad 5 
Aktivne_prvky_sieti