Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 4.11.2014 zorganizovalo CJŠ a VŠK Strojár v telocvični SjF Majstrovstá fakulty v stolnom tenise študentov.

Zo 14 prihlásených sa prezentovalo 11 hráčov. Turnaj prebehol formou vylučovacích kôl – na pavúka. V prvom kole sa hralo na dva, potom už na tri sety. Nakoniec do semifinále prebojovali naozaj tí najlepší študenti.

Celý turnaj mal veľmi dobrú úroveň, pretože sa na ňom zúčastnili aktívni výkonnostní hráči.

Výsledky:

  1. miesto: Bandík Michal (3.ročn.)
  2. miesto: Modrocký Patrik (1.ročn.)
  3. miesto: Páleník Marek (1.ročn.)
  4. miesto: Podbielančík Miloš (1.roč.)

    Keďže sa na turnaj neprihlásila ani jedna študentka, tak sme sa po ukončení dvojhry  na návrh študentov dohodli, že sa bude hrať aj štvorhra.

Výsledky:

1.miesto: Macko J. – Modrocký P.(obaja 1.ročn.)
2.miesto: Bandík M.(3.ročn.) – Pláleník M. (1.ročn.)
3.miesto: Urban M.(2.ročn.)  Moravčík D.(2.ročn.)

F O T O G A L É R I A


Predpis: Národné pravidlá stolného tenisu a týchto propozícií   
Systém súťaže: Podľa počtu prihlásených hráčov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci zúčastnení hráči, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú turnaja  na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia  počas súťaže.