Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Názov súťaže:              Otvorené  Majstrovststvá  SjF STU v športovej streľbe zo vzduchových zbraní

Usporiadateľ:               ZO techn. športov SjF STU Bratislava a
                                  Centrum jazykov a športu

Dátum:                       5.apríla 2013 ( piatok)

Miesto:                        Vzduchovková strelnica Sjf , 5.posch v strede

Riaditeľ súťaže:            PaedDr. Jozef Žídek

Výsledková listina 

Vzduchová pištoľ 15 muži

            Meno                           Fakulta štud./zam.        Výsledok

 1. Pánik Miroslav                    FEI                   zamestn.          129 b.

 2. Belan Miroslav                   FEI                   zamestn.          127 b.

 3. Ondera Marek,Bc.              SjF                   štud.                 126 b.

 4. Žídek Jozef , Dr.                 SjF                   učiť.                 125 b.

 5. Dominik Filip                      SjF                   štud.                 124 b.

 6. Dunaj Štefan                       SjF                   štud.                 119 b.(4x1 0)

 7. Kroneraff Martin                 SjF                   štud.                 119 b.(2x10)

 8. Pulkovník Vladimír               SjF                   dokd.               116 b.

 9. Brezina Dušan                    SjF                   štud.                 115 b.(2x10)

10. Vojtek Dávid                       SjF                   štud.                 115 b.(1x10)

11. Šoltýs Samuel                    SjF                   štud.                 113 b.

12. Jenčík Peter                        SjF                   štud.                 110 b.

13. Ondera Jakub                    SjF                   štud.                 106 b.

14. Gácik Michal                     SjF                   štud.                 100 b.

15. Žiška Ján, Mgr.                  SjF                   učiť.                   98 b.

16. Juhás Martin,Ing.               SjF                   učiť.                   96 b.

17. Rybař Jan                          SjF                   štud.                   94 b.

17. Bačík Martin                      SjF                   štud.                   92 b.

18. Ševčík Lukáš, Bc.              SjF                   štud.                   86 b.

19. Ragan Branislav,Ing.          SjF                   dokd.                 85 b.

20. Zahradník Martin               SjF                   štud.                   84 b.

21. Zorkócy Branislav             SjF                   štud.                   78 b.

22. Horvát Dušan, Ing.            SjF                   dokd.                 73 b.

 

Vzduchová pištoľ 15, ženy

 1. Omachelová Milada,Mgr.   SjF                   učiť.                 126 b.

 2. Kurhajcová Eva, Mgr.         SjF                   učiť.                   36 b.

 

Vzduchová puška  15 muži

 1. Jenčík Peter                      SjF                   štud.                 127 b.

 2. Dunaj Štefan                      SjF                   štud.                 108 b.

 3. Štujber Tibor, Ing.               R-STU             zamestn.            93 b.

 4. Ševčík Lukáš, Bc.               SjF                   štud.                   91 b.

 5. Brezina Dušan                    SjF                   štud.                   89 b.

 6. Polóni Tomáš,Ing.               SjF                   učiteľ   .             76 b.

 

Počet účastníkov:  28 (z toho 17 študentov,2 doktorandi, 9 zam.a učiteľov)

Spracoval: PaedDr. J. Žídek
Rozhodca:                   Ing. Pulkovník Vladimír

Disciplíny:                   VzPi 15  (15 rán do terča)

                                 VzPu 15  (5 rán do terča)

Kategórie:                   Muži, ženy

Podmienka účasti:      Súťažiť môžu učitelia, zamestnanci, dokdorandi a študenti STU 

Časový rozpis:            5.4.2013 -  8,30 - 12,00 hod.