Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študenti inžinierskeho a doktorandského štúdia,

ktorí máte záujem zdokonaliť sa v oblasti počítačovej algebry

- prihláste sa na letnú školu (19. – 30. máj 2010) v rámci programu CEEPUS II.

Absolventi získajú tzv. European Computer Algebra Driving Licence.

Program je priložený tu

Pobyt a cestovné je hradené z projektu.

Podrobné informácie poskytne pani doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
e-mail: daniela.velichova(at)stuba.sk alebo tel.: 02/57296115