Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V jeden pracovný deň na začiatku roku na Ústav procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave dostávame mail s prosbou stretnutia  od neznámej stredoškoláčky Karin Demkovej, ktorá by sa chcela niečo dozvedieť o kónických kopách. Z nadpisu síce nie je úplne jasné, na akú tému mame viesť dialóg s mladou slečnou, študentkou Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, avšak tušíme že by sa to mohlo týkať kopy zrnitého materiálu. Z osobného stretnutia máme veľmi dobrý pocit, síce „len“ študentka gymnázia druhého ročníka, avšak už cieľavedomá s nadšením pre riešenie technických záhad. Dostávame sa k jadru veci. Karin rieši Turnaj mladých fyzikov, krajské kolo s témou: „Kónické kopy - Nepriľnavé granulárne materiály môžeme sypať tak, že vytvoria kužeľovité kopy. Preskúmajte parametre, ktoré ovplyvňujú tvorbu kužeľov a uhol, ktorý zvierajú s povrchom“. Nemýlili sme sa, partikulárne látky v pravom slova zmysle... A kde inde by mala riešiť takúto úlohu, ako u nás, v Laboratóriu partikulárnych látok na Ústave procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Na úvodnom stretnutí si s údivom vypočujeme, čo všetko táto mladá slečna už vie o partikulárnych materiáloch a ich vlastnostiach a sme nadšení, že sa nám do budúcna rysuje nová posila do nášho špičkového laboratória.

A prečo prišla práve za nami na Strojnícku fakultu STU? Na začiatok prišla Karin hľadať a overovať informácie, ale po prehliadke laboratória už vieme, že tak ľahko sa jej „nezbavíme“. Jej cieľom je meranie a pochopenie tvorby sypného uhla a vytváranie lavín na kužeľových kopách. Pravdaže, ako ináč, laboratórium je na potrebný čas len jej a s údivom sa chodíme pozerať, ako jej to ide... Sypný uhol, uhol vnútorného trenia, veľkosť a tvar častíc, matematické operácie a vyhodnotenia meraní. Ide jej to výborne, pracuje po škole takmer každý deň, až sa jej bojíme povedať, že by sa teoreticky dalo prísť aj v sobotu.

Keďže sa blíži krajské kolo turnaja, Karin nás poprosí, či by mohla svoje výsledky prezentovať pred nami, pracovníkmi Ústavu procesného inžinierstva. Pravdaže aj my chceme vidieť výsledky jej práce, radi na to pristúpime. A vyzerá to skvelo, definuje problém a postupne skúma príčiny a následky, objasňuje východiská. Je dokonalá, môcť jej dať bakalársky titul, hneď je jej, ale na to si ešte pár rokov budeme musieť počkať...

A ako to celé dopadlo? Dopadlo a ešte len dopadne... Karin bola na turnaji presvedčivá a so svojou prácou excelovala, prebojovala sa do celoštátneho kola, kde bude môcť ďalej preukazovať svoje nadšenie pre techniku... Bodaj by na Slovensku bolo viac takýchto Karin...

 

Ing. Peter Peciar, PhD.

Ústav procesného inžinierstva SjF STU v Bratislave