Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd.TVaŠ SjF STU

pripravuje pri príležitosti 70.výročia založenia Strojníckej fakulty

medzinárodnú vedeckú konferenciu

"Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách",

v dňoch 25.-26.11.2010

adresa konferencie:

http://tconf.simen.homeunix.org/