Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU

dostala jedno z troch Čestných uznaní pri slávnostnom odovzdávaní Inžinierskej ceny
za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2010/2011.

A to konkrétne za diplomovú prácu

Ing. Martina Danča: Porovnanie vykurovania, chladenia domu s tepelným čerpadlom voči plynovému kotlu so solárnym kolektorom a klimatizačnou jednotkou.

V ocenení sa uvádza, že práca bola ocenená najmä za tvorivý prístup k riešeniu získavanie energií z alternatívnych zdrojov, a za preukázanie spôsobu ako pri projektovaní budov a jeho technických zariadení pristupovať k využitiu alternatívnych zdrojov získavania energie.
Vedúcim diplomovej práce bol doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.