Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení študenti,

dňa 30.3. 2011 (streda) o 11:00 sa v aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici 36 uskutočni informačný deň pre budúcich Erasmus študentov, ktorí sa v akademickom roku 2011/2012 zúčastnia Erasmus mobilít na zahraničných partnerskych inštitúciách.

Srdečne Vás na toto stretnutie pozývame.
Na informačnom dni budú študentom poskytnuté informácie o priebehu akceptácie na Erasmus mobilitu partnerskou univerzitou, informácie potrebné k vycestovaniu do zahraničia, absolvovaniu študijného pobytu a k úšpesnemu návratu na domácu fakultu STU. Súčasťou programu budú aj prezentácie praktických skusenosti a poznatkov byvalych Erasmus studentov. Účasť študentov na tomto podujatí je povinná a pozvánka by mala služiť ako ospravedlnenie neprítomnosti na výučbe. Stretnutie trvá cca 2 hodiny.

S pozdravom
-- Mgr. Tatiana Žemberyová
Head of International Relations Office Erasmus Institutional Coordinator Slovak University of Technology in Bratislava Vazovova 5 812 43 Bratislava Slovak Republic
Tel.: + 421 917 669 320 Fax: + 421 2 52494 148
http://www.stuba.sk