Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že:

 

a) v rámci inauguračného konania doc. Ing. Mariana Peciara, PhD., pracovníka Katedry chemických strojov a zariadení, sa dňa 29. mája 2007 uskutoční v zasadacej miestnosti č. 023 v budove SjF STU, Nám. slobody 17, o 13.00 inauguračná prednáška Mechanika partikulárnych látok – východisko k procesu ich spracovania;

 

b) v rámci inauguračného konania doc. Ing. Ladislava Dedíka, PhD., pracovníka Katedry automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky, sa dňa 29. mája 2007 uskutoční v zasadacej miestnosti č. 023 v budove SjF STU, Nám. slobody 17, o 14.00 inauguračná prednáška Systémový prístup k spracovaniu meraní pomocou matematických modelov;

 

c) v rámci habilitačného konania doc. Ing. Mariána Tolnaya, PhD., pracovníka Katedry výrobných systémov, sa dňa 29. mája 2007 uskutoční v zasadacej miestnosti č. 023 v budove SjF STU, Nám. slobody 17, o 9.30 obhajoba habilitačnej práce Spevňovanie povrchov nástrojom rozkmitaným na ultrazvukovú frekvenciu a o 14.30 sa uskutoční habilitačná prednáška Tvárnenie s využitím ultrazvukových kmitov.