Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
BAKALÁRSKE  ŠTÚDIUM

Dátum

Čas

Študijný program

3.7.2009

9,00 h

ALSM

Automobily, lode a spaľ. motory

DT

Dopravná technika

3.7.2009

11,00 h

MECH

Mechatronika

PS

Procesné strojníctvo

TOŽP

Technika ochrany životného prostredia

3.7.2009

13,00 h

SVMK

Strojárska výroba a manažérstvo kvality

ESTR

Energetické strojárstvo

 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

Dátum

Čas

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM Študijný program

10.7.2009

9,00 h

VSAZ

Výrobné stroje a zariadenia

MKSP

Manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch

AVSY

Automatizované výrobné systémy 

TESZ

Tepelné energetické stroje a zariadenia

NIZE

Nízkopotenciálna energetika

10.7.2009

11,00 h

STAM

Strojárske technológie a materiály

CHPZ

Chemické a potravinárske stroje a zariadenia

HPSZ

Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia

APLM

Aplikovaná mechanika

MECH

Mechatronika

10.7.2009

13,00 h

ALSM

Automobily, lode a spaľovacie motory

SZSU

Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo

AISP

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov