Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Róberta Olšiaka, PhD. v odbore Energetika sa dňa 12. decembra 2006 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, v miestnosti č. 023 o 9.30 h uskutoční obhajoba habilitačnej práce: Príspevok k analýze hydraulických a energetických aspektov pracovného cyklu kvapalinokružnej vývevy a o 13.00 h habilitačná prednáška: Aktualizácia vizualizačnej experimentálnej metódy na výskum vnútorných prúdových pomerov kvapalinokružných strojov.