Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

F O T O G A L É R I A  ŠVK 2014

Zahájenie ŠVK 
09:00 h Aula A. Stodolu

Rokovanie v sekciách ŠVK
09:30 h - 12:30 h posluchárne SjF STU 

Vyhodnotenie ŠVK
14:00 h S4 
Po vyhodnotení ŠVK raut „dreváreň“

Mimoriadne štipendium:
1. miesto 250,- €
2. miesto 150,- €
3. miesto 100,- €

Plagát PDF