Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan fakulty oznamuje, že v súlade s rozhodnutím č. 62, zápisnica č. 13 / 2006-2007 z rokovania vedenia SjF STU z 6. marca 2007 a s rozhodnutím č. 70, zápisnica č. 14 / 2006-2007 z rokovania vedenia SjF STU z 20. marca 2007 bol schválený Edičný plán Strojníckej fakulty STU v Bratislave na rok 2007. Edičný plán môžete nájsť tu .