Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 22. januára 2008 vedecká rada SjF STU v Bratislave na svojom rokovaní schválila uznesením č. 56 navrhovaný edičný plán na rok 2008. Zároveň vedecká rada SjF STU v Bratislave súhlasím, uznesením č. 56, so zaradením navrhovaných monografií ako vedeckých monografií.

Edičný plán:

  1. Nové tituly
  2. Rozpracované tituly
  3. Monografie
  4. Dotlač