Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske štúdium na akademický rok 2007/2008. Prihlášky  sa budú prijímať do 15. augusta 2007, písomné prijímacie skúšky na bakalárske štúdium sa budú konať 28. augusta 2007. Kritéria pre prijímanie na bakalárske štúdium v druhom kole sú totožné s kritériami pre prijímanie v prvom kole. V rámci druhého kola prijímacieho konania sa budú priebežne vydávať rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo pozvánky na písomné prijímacie skúšky.