Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Harmonogram:
Možnosť podávať kandidátne listiny na doplnenie 3 členov študentskej časti AS SjF STU do 30.10.2015, do 23:59

Podpísané kandidátne listiny je možné podávať emailom na adresu markus.melicher@scs.sk a osobne na študentskom domove Mladá Garda izba C208, prípadne po emailovej dohode na Strojníckej fakulte.

Dátum volieb: 03.11.2015, v čase od 08:00 do 12:00

 

Miesto konania volieb: miestnosť študentského parlamentu, číslo dverí 051 na SjF STU v BA, Námestie slobody 17, Bratislava


Volebná komisia:

Predseda volebnej komisie: Bc. Markus Melicher

Člen volebnej komisie: Martin Ondraščin

Člen volebnej komisie: Ing. Milan Kertész