Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 26. apríla 2007 o 13,00h sa uskutoční dizertačná skúška Ing. Petra Podmajerského vo vednom odbore doktorandského štúdia 5.2.57 kvalita produkcie na Katedre výrobných systémov Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, Bratislava.

 

DP:  „Návrh hodnotiacich kritérií pre výber PLM riešenia“.

 

 

S pozdravom

 

 

                                                                             doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

                                                                                             d e k a n