Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd.Telesnej výchovy a športu ÚPHSV

organizuje

Denný detský tábor „Strojár“


od 1.7.2009 – 8.7.2009

Program
8.00 – 9.00 – ranný športový mix (stolný tenis, lenivá lopta)
9.00 – 10.00 – angličtina hrou
10.00 – 10.30 - desiata
10.30 – 12.00 – naučme sa hýbať s loptou (basketbal, volejbal, futbal)
12.00 – 12.30 – obed (bufet SjF)
12.30 – 13.30 – oddych, spoločenské hry, kreslenie, PC
13.30 – 15.30 – poznávacie potulky okolím, športový mix v parku
16.00 odchod detí

Cena: 5EUR/deň. Dekan
SjF STU hradí pre detí zamestnancov 50% z celkovej sumy uhradenej za tábor. V cene je zahrnutý obed, nápoj, ovocie, výučba angličtiny, doprava, vstupy, ceny.
Prihlášky a informácie na odd.TVaŠ ÚPHSV
Mgr.Alena Cepková,PhD. alena.cepkova@stuba.sk tel.0908769899, kl.282
paedDr.Jozef Židek jozef.zidek@stuba.sk tel.:0905400302
Základné info, pokyny a prihláška je  TU