Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Víťazi olympiády

VIDEOREPORTÁŽ z TV archívu STV


Dovoľte nám, aby sme vás pozvali na Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU, v rámci ktorého bude prebiehať finálové kolo a vyhlásenie víťazov súťaže Strojárska olympiáda 2008

Akcia sa uskutoční 19. marca 2008 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17.

V rámci Dňa otvorených dverí a Job fóra bude prezentácia firiem, ponúkajúcich možnosti uplatnenia absolventom stredných a vysokých škol a prehliadka laboratórií Strojníckej fakulty STU. Bude možnosť získať informácie o možnostiach štúdia na Strojníckej fakulte STU, prehliadnuť si laboratória a učebne. V tento deň bude aj záverečné vyhodnotenie Strojárskej olympiády 2008  pre študentov stredných škôl a prezentácie firiem s ponukou na zaujímavé zamestnania po absolvovaní štúdia.

 

Finále Strojárskej olympiády
8.00-9.00 Prezentácia účastníkov - Vestibul SjF STU
9.00-12.00 Finále súťaže - obhajoby projektov - Učebne SjF STU
12.30-13.15 Obed
13.30-14.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže - Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna ulica 36, prízemie
14.00-14.30 Slávnostný program - Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna ulica 36, prízemie
14.45-15.30 Presun do Volkswagen Slovakia, a.s. (Len víťazi jednotlivých sekcií so zástupcami škôl)
15.30-16.30 Program vo Volkswagen Slovakia, a.s. (Stretnutie s vedením, prehliadka závodu)
17.00 Návrat pred budovu SjF STU Program

Deň otvorených dverí
9.00-15.00 Informačné dni SjF pre stredoškolákov - Vestibul SjF STU
9.00-15.00 Job fórum - ponuka uplatnenia absolventov - Vestibul SjF STU
9.00-13.30 Exkurzie do laboratórií fakulty - Laboratóriá fakulty
9.00-12.20 Prezentácia firiem - Poslucháreň S4
13.30 Zlosovanie ankety SjF - V rámci finále Strojárskej olympiády, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna ulica 36, prízemie

Program prezentácií firiem
v posluchárni S4:
9.30-10.00 Volkswagen Slovakia, a.s.
10.00-10.30 PSA Peugeot Citroën
10.30-10.45 ABB, s.r.o.
10.45-11.00 INA Skalica, s.r.o.
11.00-11.15 KONŠTRUKTA-Industry, a.s
11.15-11.30 SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
11.30-11.45 Slovenské elektrárne, a.s.
11.45-12.00 Slovnaft, a.s.
12.00-12.15 SOVA Digital a.s.
12.15-12.30 Stroje a mechanizmy, a.s.
12.30-12.45 IDO hutný projekt
12.45-13.00 ZF Levice, s.r.o.
13.15 SES Tlmače, a.s.
13.30 Sauer-Danfoss