Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Siemens daroval Strojníckej fakulte STU v Bratislave priemyselný softvér za 1,3 milióna eur.

Simulácia a optimalizácia výrobných procesov vo virtuálnom prostredí sú základom pre tretiu priemyselnú revolúciu.

               FOTOGALÉRIA

VIDEO z odovzdávania daru

1

Študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa budú v skorej dobe sa vďaka novému softvéru Product Lifecycle Managment (PLM) od spoločnosti Siemens mať možnosť pripravovať na praktické využívanie inovatívnych technológií, ktoré sa čoraz viac aplikujú už aj v slovenskom priemysle. Softvér si dnes z rúk Vladimíra Slezáka, generálneho riaditeľa Siemens s.r.o., symbolicky prevzal profesor Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Strojnícka fakulta STU dostala spolu 98 licencií softvérového systému PLM Tecnomatix (digitálny podnik a výroba), Teamcenter (riadenie projektov a správa dát) a NX (CAD nástroj na konštruovanie) v celkovej hodnote 1,3 milióna eur. Tieto nástroje slúžia na virtualizáciu komplexných výrobných procesov a ich optimalizáciu, na navrhovanie inovatívnych výrobkov, riadenie konštrukčného procesu a na správu inžinierskych dát.

Digitálna virtualizácia je svetový trend vo výrobnom priemysle, ktorý sa na Slovensko dostáva predovšetkých cez popredné zahraničné automobilky, ktoré ho nasadzujú s cieľom pružne meniť výrobný program a zavádzať zmeny bez toho, aby bolo potrebné prakticky overovať zmeny. Tieto sa overujú vo virtuálnom prostredí počítača. Softvérový dar je realizovaný cez partnerskú spoločnosť SOVA Digital a.s., ktorá implementovala riešenie, vyškolila personál a poskytuje škole technickú podporu.

„Slovenskí študenti tak budú môcť pracovať na rovnakom systéme ako najväčšie globálne koncerny a zbierať skúsenosti, ktoré budú prepojením teoretických vedomostí s praktickými poznatkami. Som presvedčený, že to napomôže zvýšiť ich odbornú pripravenosť na prax,“ povedal Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s.r.o. a predstaviteľ koncernu Siemens na Slovensku. „Získanie softvéru PLM od spoločnosti Siemens znamená pre našu fakultu a celú univerzitu obrovský kvalitatívny skok. Naši študenti budú mať príležitosť pracovať s technológiami, ktoré slovenský priemysel plánuje zaviesť v blízskej buducnosti,“ uviedol dekan prof. Ľubomír Šooš zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Konkrétne ide o softvérové riešenie digitálneho podniku, digitálnej výroby a správy dát, zásluhou ktorého sa budú študenti pripravovať na riešenie náročných úloh v oblasti riadenia výroby, simulácie a optimalizácie výrobných procesov. Softvér bude zaradený do výučby od začiatku školského roka 2012/2013. Strojnícka fakulta STU sa tak bude môcť oprieť o špičkové výskumné pracovisko európskeho formátu a využívať najnovšie know-how v oblasti digitálneho podniku. Študenti fakulty budú mať k dispozícii technológie, ktoré bude priemysel zavádzať až v budúcich rokoch.

Inžinieri Red Bullu ladia monoposty softvérom Siemens PLM softvér od spoločnosti Siemens využíva aj tím formuly 1 Red Bull Racing na virtuálne navrhovanie, testovanie, spoločné používanie dát, tímovú spoluprácu a na flexibilné zmeny na monopostoch formuly 1. Sebastian Vettel, pilot stajne Red Bull Racing, ktorá tiež využíva softvér Siemens PLM, sa štyri kolá pred koncom minuloročnej sezóny formuly 1 opäť stal majstrom sveta aj vďaka 100 % spoľahlivosti svojho monopostu. Ten sa flexibilne vývíja počas sezóny. Projektujú sa nové časti, dohromady sa montuje približne 4 000 komponentov a vozidlo sa podrobuje pevnostným, kinematickým a dynamickým testom – to všetko za stolom pri počítači. Kliknutie myšou stačí vývojárom na virtuálny návrh a výrobu nových dielov. Netreba ručne zadávať žiadne údaje do obrábacích strojov. Red Bull Racing za pomoci softvéru PLM od Siemensu významne zredukoval aj mieru výroby fyzických prototypov a znížil odpad materiálu. Okrem toho projektanti a výroba ušetria 75 percent svojho času tým, že skrátili zdĺhavé a opakujúce sa časti procesu projektovania a výroby.

Spoločnosť Siemens s.r.o. tvorí 11 obchodných divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v štyroch hlavných sektoroch: Industry, Energy, Infrastructure & Cities a Healthcare. Industry sektor predstavujú divízie: Industry Automation, Drive Technologies a Customer Services. Energy sektor zastupujú divízie: Power Generation and Services a Energy Transmission. Pod sektor Infrastructure & Cities spadajú divízie: Building Technologies, Mobility & Logistics, Public Lighting a Smart Grid. Sektor Healthcare reprezentujú na Slovensku divízie: Imaging & Therapy Systems/Clinical Products a divízia Diagnostics. Siemens s.r.o. dosiahol v obchodnom roku 2010/2011 obrat 188 miliónov eur a k 30. septembru 2011 zamestnával 657 pracovníkov.