Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na základe výsledkov rokovania  spoločného summitu EÚ a Číny, čínska vlády vyhlásila Čínsky štátny štipendijný program (EU Window).

Tieto štipendijný program vyhlásilo čínske ministerstvo školstva  a je určený pre študentov z členských krajín EÚ s cieľom rozšíriť spoluprácu medzi Čínou a Európskou úniou.

Tento štipendijný program ponúka 100 štipendií na akademický rok v období rokov 2007- 2011.

Program podporuje študentov EÚ  študovať v čínskom jazyku v Číne maximálne na obdobie 1 roka. Štipendium sa ponúka absolventom stredných škôl ako aj študentom prvého cyklu VŠ štúdia pod vekovou hranicou 35 rokov. Uzávierka žiadostí o štipendium je 20.apríl 2007 na akademický rok 2007/2008.

 

Prihlášku a ďalšiu dokumentáciu  je možné získať na webovej stránke:

www.csc.edu.cn and www.chinamission.be

 

Pre ďalšie informácie, kontaktujte:

Mr. Liu Wanliang – Misia Čínskej republiky pri EÚ (Mission of P. R China to the European Union)

Avenue de Tervuren 443-445 - 1150 Bruxelles, Belgium

Tel: 0032-2-7723702  - Fax: 0032-2-7704790 - Email: lliuwl@hotmail.com

 

Zdroj: www.saaic.sk  -  iné programy   -  Čína-EÚ