Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Stáž je obdobie, ktoré môžeš ako študent alebo absolvent stráviť v podnikoch, školiacich centrách, výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore v štátoch EÚ s finančnou podporou.

Čo stážou získaš?
Podporíš svoj osobný a profesionálny rozvoj, schopnosť zamestnať a uplatniť sa na európskom trhu práce, ako aj spoznáš hospodárske, kultúrne a sociálne aspekty fungovania hostiteľských zahraničných krajín. Na ako dlho môžeš vycestovať? Stážovať môžeš v zahraničí 2 až 4 mesiace.

... tak neváhaj a prihlás sa

Uzávierka podávania prihlášok je pre študentov priebežne počas celého roka a pre budúcich absolventov najneskôr do dňa konania štátnych skúšok.
Viac informácií na www.stuba.sk, časť: študenti - štúdium v zahraničí - Erasmus+ mobility - Erasmus+ pracovná stáž alebo na international@stuba.sk