Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V uplynulých dňoch boli čelnými predstaviteľmi Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky odovzdané ceny ZAP SR za najlepšiu diplomovku s tematikou automobilových výrob. Do súťaže, ktorú vyhlasuje ZAP SR pre študentov II. stupňa štúdia na strojníckych a technologických fakultách slovenských technických univerzít, bolo v tomto roku prihlásených 28 prác. Hodnotiteľská komisia zložená zo zástupcov členských organizácií ZAP SR mala vybrať tri najlepšie. Vzhľadom na vysokú úroveň a vyrovnanosť súťažiacich prác bolo tohto roku výnimočne udelené jedno prvé, tri druhé a tri tretie miesta. Ocenení prevzali ceny (vecný aj finančný dar) počas oficiálneho aktu promócií. V roku 2017 boli ocenené práce nasledovných študentov:

1. miesto: 
Bc. Erik Mikuláš, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava

2. miesto: 
Bc. Dávid Drahoš, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava
Bc. Jakub Janáč, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava
Bc. Matúš Tatarko, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity Bratislava

3. miesto: 
Bc. Daniel Sekerák, Strojnícka fakulta Technickej univerzity Košice
Bc. Michaela Kršiaková, Fakulta špeciálnej techniky Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Bc. Martin Jančuška, Materiálovo-technologická fakulta STU so sídlom v Trnave