Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na 18 ročníku konferencie Národné fórum údržby 2018, ktorá sa pravidelne koná na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách sa štandardne vyhodnocuje cena za najlepšiu diplomovú prácu spoločnosti SSÚ.

Konferencia si od roku 2000 postupne vybudovala a drží štatút podujatia, na ktorom sa stretávajú poprední manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich služby a produkty pre údržbu, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.

Poslaním konferencie od jej počiatku je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Svoje miesto ako vrcholného podujatia v oblasti údržby konferencia potvrdzuje aj trvalo vysokým počtom vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.

Cenu tento rok získal Ing. Jakub Kuboš , ktorý  absolvoval Strojnícku fakultu STU a úspešne ukončil  študijný program Energetické stroje a zariadenia v AR 2017/18 s diplomovou prácou „Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM“ .

Práca nadväzuje na semestrálny projekt, počas ktorého bol zostavený mobilný monitorovací systém pre vibrodiagnostiku od spoločnosti IFM. Teoretická časť práce venuje pozornosť vysvetleniu najdôležitejších literárnych poznatkov z technickej diagnostiky, opísané sú najpoužívanejšie metódy a prostriedky v tejto oblasti. Potenciálny čitateľ práce sa zoznámi s pojmami ako sú snímače vibrácií, vyhodnotenie vibrodiagnostického signálu v časovej a frekvenčnej oblasti. V praktickej časti je predstavená koncepcia riešenia diagnostiky systémom IFM. Sú v nej uvedené špecifikácie dostupných prostriedkov a zariadení, ktoré budú prakticky nasadené v troch experimentálnych meraniach za účelom realizácie ukážky funkčnosti zostaveného diagnostického monitorovacieho systému.