Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

5. reprezentačný ples STU print Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolu s Alumni klubom STU si vás dovoľujú srdečne pozvať na 5. reprezentačný ples STU.

 


Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolu s Alumni klubom STU  si vás dovoľujú srdečne pozvať na 5. reprezentačný ples STU.


Termín: 14. január 2011, 19.00 hod.

Miesto: Incheba Expo Aréna, hala C

Spoluorganizátori: fakulty STU, priemyselné zväzy

Účastníci plesu: predstavitelia  kultúrneho, vedeckého a spoločenského života
                       členovia  akademickej obce a pracovníci STU
                       predstavitelia a členovia priemyselných zväzov
                       absolventi a  študenti STU
Program plesu:
  • slávnostné otvorenie (moderátorka večera  - Veronika Paulovičová)
  • úvodné  vystúpenie  tanečného klubu
  • hudobný sprievod -  veľký  Big band - Zajačkovci
  • večerný raut
  • ďalšie atraktívne tanečné a hudobné vystúpenia
  • disko hudba
  • tombola

           Zmena programu vyhradená

 
Vstupné:                   
40,-  €/osoba
Študenti:                    20,-  €/osoba 

Vstupenky si možno rezervovať v kancelárii Alumni klubu.

Rezervované vstupenky  možno uhradiť na účet:
ALUMNI klub STU
Tatra banka, číslo účtu:  2665720116/1100
Variabilný symbol:  ples

Kontakt:
Alumni klub STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
e-mail: alumni@stuba.sk
tel.: 0918 669 152