Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – OS technika znižovania hluku a kmitania;
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia – OS akustiky a kmitania
spolu s Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty, Stavebnej fakulty STU, a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave

organizujú

XVI. medzinárodný akustický seminár
v dňoch 30. až 31. mája 2011 v Kočovciach.

TÉMATICKÉ ZAMERANIE
• Hluk a kmitanie v technickej praxi •
• Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním •
• Stratégia znižovania hluku a kmitania •
• Akustika prostredia •
• Meranie a hodnotenie hluku a kmitania•

Vítané sú aj príspevky z iných oblastí akustiky a vibroakustiky.

MIESTO KONANIA
Seminár sa uskutoční v Učebno-výcvikovom zariadení SvF STU v Bratislave, Kočovce.
Kočovce sa nachádzajú asi 7 km na východ od Nového Mesta nad Váhom na úpätí pohoria Považský Inovec v blízkosti hradu Beckov a kúpeľov Piešťany.
Vzhľadom na kapacitu kaštieľa je účasť obmedzená na päťdesiat účastníkov.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Pozvanka na seminár pdf

Prihláška word