Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Middle - Europa Mechatronics-Symposium
Mitteleuropäisches Mechatronik-Symposium

(MECHATRONIKA 2016, Autotronika, Nanotronika, Biomechatronika, Komparatívna 
technika)

25.-27.máj 2016, Bratislava, Slovensko

Hlavné tematické okruhy
MECHATRONIKA 2016
Autotronika 
Nanotronika 
Biomechatronika a biomechanika
Komparatívna technika

Zasielanie príspevkov sa predlžuje do 15. mája 2016.  
Sympózium bude organizované v areáli STU.

http://mechatronika.sjf.stuba.sk