Prejsť na obsah
chemické a potravinárske stroje a zariadenia

Uplatnenie absolventov

Chemické a potravinárske stroje a zariadenia - profil absolventa tvoria znalosti z fyzikálnych princípov a teoretických základov javov prebiehajúcich v procesnej technike, teoretických súvislostí javov pri spracovateľských operáciách a procesoch pretvárania látok na získanie ich požadovaných vlastností a to konkrétne z mechanických, hydraulických, tepelných, difúznych procesov, z chemických reaktorov a bioreaktorov. Absolvent pozná konštrukcie aparátov, strojov a zariadení na realizáciu výrobných operácii pre získanie požadovaných produktov. Absolvent si osvojí teóriu prebiehajúcich procesov v procesnej technike a konštrukcii celkov aj jednotlivých konštrukčných prvkov v nej, ktoré zabezpečujú vhodné podmienky pre realizáciu navrhovaných procesov a operácií. Dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať, prevádzkovať, udržovať nielen jednotlivé stroje, ale aj zložité výrobné systémy a výrobné linky. Uplatnenie nájde ako výpočtár, konštruktér, projektant výrobných procesov, strojov a zariadení, výrobných liniek pre priemyselnú prax.

učebné plány: I-CHPZ chemické a potravinárske stroje a zariadenia