Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Od 21.7. 2022 testujeme inteligentnú mobilitu s Jaguar Land Rover Slovakia. V tento deň sme totiž prevzali automobil Land Rover Defender, ktorý nám bol poskytnutý na pedagogické a výskumné účely. Strojnícka fakulta STU v Bratislave považuje túto spoluprácu za mimoriadne významnú a prínosnú.

Viac prezradil v rozhovore Ing. Ján Danko, PhD. z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania na SjF STU.

Rozhovor poskytol pre magazín spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia. Ing. Ján Danko, PhD. pôsobí ako vedúci Oddelenia automobilov, lodí a spaľovacích motorov. Do projektu sú zapojení aj ďalší zamestnanci SjF STU, ktorými sú Doc. Ľuboš Magdolen, CSc. - vedúci Ústavu dopravnej techniky a konštruovania a Ing. Tomáš Milesich, PhD. technický manažér projektu taktiež z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania.

PREVZATIE AUTOMOBILU 

O čom je tento projekt v skratke a čo od neho očakávate? Čo je cieľom tohto projektu?

Cieľom projektu je overiť technológie pre inteligentnú mobilitu v prostredí cestnej infraštruktúry SR. Ide hlavne o možnosť implementácie a využitia 5G sietí pre dopravné prostriedky pohybujúce sa po cestnej infraštruktúre z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a inteligentnej mobility s potenciálom využiteľnosti v SR. Vozidlo bude osadené rôznymi senzormi, ktoré budú zaznamenávať údaje o prostredí, v ktorom sa vozidlo pohybuje, bude merať a vyhodnocovať kvalitu prenosu dát cez 5G sieť. Zozbierané datasety sa budú následne využívať i pri vyhodnocovaní implementácie inteligentnej mobility v SR.

Koľko potrvá a akú úlohu zohrá v ňom Defender?

Projekt má už úvodnú fázu za sebou, teraz prichádza podstatná časť projektu a to je osadenie vozidla senzorickou platformou, ktorá má za úlohu zaznamenávať namerané údaje. Projekt bude ukončený koncom tohto kalendárneho roka spracovaním a vyhodnotením nameraných dát.

Testujeme Inteligentnú mobilitu  

Ako hodnotíte spoluprácu s Jaguar Land Rover Slovakia? Je to prvá spolupráca so závodom?

Zatiaľ našu spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne, hlavne ústretovosť a ochotu zainteresovaných pracovníkov. Áno, ide o našu prvú spoluprácu a dúfam, že bude pokračovať aj pri iných projektoch.

Bol Defender vyslovene najvhodnejším modelom na tento projekt alebo prečo si Vaša fakulta vybrala práve Jaguar Land Rover Slovakia?

V princípe spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia bola jedinou, ktorá bola ochotná vyjsť v ústrety našim požiadavkám, za čo sme jej veľmi vďační. Defender je pre nás vhodná voľba, hlavne z priestorového hľadiska a možnosťou rozmiestnenia jednotlivých senzorov, ako sú lidary, kamery, radary, GNSS, IMU na streche vozidla spolu s našou vlastnou zbernou a vyhodnocovacou jednotkou AIL System Solution.

Aká bola prvá jazda na Defenderi?

Prvá jazda bola špecifická, keďže sa jedná o model s pravostranným riadením, takže šofér musí byť obozretnejší, ale inak príjemne prekvapila spotreba, ktorá na tak veľké auto s danou hmotnosťou, zážihovým motorom a jazdou po diaľnici bola veľmi prijateľná. Určite budeme sledovať aj tento parameter, pretože nás čaká veľká porcia kilometrov po rôznych druhoch cestných komunikácii.