Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V závere minulého roka sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie pracovníkov Ústavu dopravnej techniky a konštruovania s kolegami z partnerskej Katedry častí strojov zo Strojníckej fakulty Univerzity v Belehrade v rámci bilaterálneho projektu APVV. Popri konzultáciách riešenia projektu sa kooperujúci riešiteľský kolektív zaoberal aj prípravou nových medzinárodných projektov H2020 a Erazmus+.

Riešiteľský kolektív prijal aj dekan Strojníckej fakulty Univerzity v Belehrade Prof. Radivoje Mitrović a poďakoval za dlhoročnú spoluprácu pracovníkov oboch fakúlt v rámci rôznych projektov.  Zároveň vyjadril podporu aj nasledujúcim pripravovaným projektom.