Prejsť na obsah

Podmienky pre vydanie rozhodnutia o podmienečnom prijatí na bakalárske štúdium na Strojnícku fakultu STU v Bratislave:
Kompletná prihláška (bez vysvedčenia za posledný rok štúdia na strednej škole a bez maturitného vysvedčenia).
Získanie min. 10 bodov za študijné výsledky na strednej škole.

Vyrátaj si body...