Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd. telesnej výchovy a športu CJŠ SjF STU Bratislava,
VŠK Strojár

usporiada pri príležitosti „Dňa boja za slobodu a demokraciu“  - Športové odpoludnie – „Deň študentstva“

dňa 9.novembra 2015  (pondelok)

Miesto konania: telocvičňa SjF STU 

Časový program

11,30 h. – Bedminton (telocvičňa)

12,30 h. – Basketbal    (telocvičňa)

12,00 h. – Armrestling (posilňovňa)

12,30 h. – Stolný tenis     (pohyb. štúdio)

13,30 h. – Futsal         (telocvičňa)

14,30 h. – Florbal         (telocvičňa)

17,30 h. – Volejbal        (volejbal)

 

Účasť učiteľov a zamestatnancov je vítaná !

Tešíme sa na Vašu účasť                           
CJŠ SjF STU