Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci inauguračného konania v odbore 5.2.14 automatizácia

  doc. Ing. Cyrila Belavého, PhD.,

pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

sa dňa 27. novembra 2012 o 10,30 hod. v zasadacej miestnosti č. 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametrami