Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci Slovensko – Českého medzivládneho vedecko-technického projektu APVV č. SK-CZ-0028-11 s názvom „Teória a prax konštrukcii na pružnom podklade“ vás pozýva na prednášku:

doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. ING-PAED IGIP
(Katedra pružnosti a pevnosti, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava)

Inženýrská aplikace kompozitů v traumatologii a ortopedii (externí fixátory pro léčbu komplikovaných a nestabilních zlomenin)

Dátum a čas konania: 5. 10. 2012 (piatok) o 10:00 hod.
Miesto konania: miestnosť 004, SjF STU Bratislava