Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,
že v rámci habilitačného konania Ing. Stanislava Ďuriša, PhD.,
pracovníka Slovenského metrologického ústavu v Bratislave,

sa dňa 6. decembra 2011


o 8,30 hod. v zasadacej miestnosti č. 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 uskutoční

obhajoba habilitačnej práce „Nové trendy vo vývoji a realizácii teplotnej stupnice” a

o 11:30 hod. habilitačná prednáška: “Nové vedecké poznatky aplikované pri realizácii teplotnej stupnice v SR“ v miestnosti 023.