Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V zmysle Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podľa Čl. 12, bodu 5., písmena f rektor univerzity udeľuje rektorské voľno študentom univerzity dňa 31. októbra 2011.