Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás na prednášku: Přenos a transformace výkonu v hnacím ústrojí

- doc. Ing. Miroslav MALÝ, CSc. dekan FS TU Liberec

dňa 18.6.2010 (piatok) o 10:30 hod zasadačka 004 Strojnícka fakulta STU Bratislava

Hnací ústrojí s variabilním převodovým systémem poskytuje velmi dobrý prostor pro výklad rozličných komplikací a negativních jevů, které provázejí přenos výkonu.

1. Model hnacího ústrojí a identifikace vlastností
2. Přenos a transformace výkonu
3. Přenosové jevy a parametry soustavy
4. Bilance výkonu a tepelná bilance
5. Řízení a optimalizace