Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že v rámci habilitačného konania Ing. Petra Végha, PhD.
pracovníka Ústavu automatizácie,merania a aplikovanej informatiky
sa dňa 1.12.2009 uskutoční v zasadacej miestnosti č. 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 .,

o 8,00 hod. obhajoba habilitačnej práce „Modelovanie, riadenie a návrh sklárskej taviacej pece”,

o 10.00 hod. habilitačná prednáška: “Model dynamiky taviaceho procesu a návrh systému riadenia sklárskej taviacej pece”