Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre:

Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied

- 1 vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru
- vynikajúca znalosť anglického jazyka
- všeobecná odborná prax 10 rokov vo vyučovaní angličtiny
- 5 rokov praxe vo vyučovaní odbornej technickej angličtiny
Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 14.4.2009.
Prihlášky môžu byť zasielané aj elektronickou poštou na emailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 02/572 96 124 alebo mobil 0907 897 176.