Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,
že v rámci habilitačného konania Ing. Františka Ridzoňa,PhD.
pracovníka Ústavu tepelnej energetiky

sa dňa 3.3.2009 uskutoční v zasadacej miestnosti č. 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 .

o 8,30 hod. obhajoba habilitačnej práce „Spaľovacia turbína s regeneráciou tepla”

o 10.30 hod. habilitačná prednáška: Vplyv reálneho plynu na prácu plynového kompresora”