Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Na základe rozhodnutia dekana SjF STU Bratislava doc. Ing. Ľ. Šooša, PhD., sa skúškové obdobie prvého semestra ak. roka 2008/2009 predlžuje do 6. marca 2009. Predĺženie skúškového obdobia sa vzťahuje na študentov SjF STU všetkých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia.