Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho:
Ústavu tepelnej energetiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie,
- vedecká hodnosť,
- prax v riadení pracovného teamu,
- znalosť svetových jazykov.

Prihlášku do výberového konania spolu s profesným životopisom, dokladmi o vzdelaní zasielajte na personálne oddelenie SjF STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 21 dní od uverejnenia oznamu o výberovom konaní alebo na mailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo veronika.blahova@stuba.sk.