Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho: Ústavu tepelnej energetiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
-vysokoškolské vzdelanie,
-vedecká hodnosť,
-prax v riadení pracovného teamu,
-znalosť svetových jazykov.

Prihlášku do výberového konania spolu s profesným životopisom, dokladmi o vzdelaní zasielajte na :
personálne oddelenie SjF STU
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

do 21 dní od uverejnenia oznamu o výberovom konaní alebo na mailovú adresu mária.kovacova@stuba.sk alebo veronika.blahova@stuba.sk.