Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre: Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied

- 1 vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre telesnú výchovu v športovej špecializácii - futbal

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie magisterské
- prednosť majú uchádzači s vedecko-pedagogickom titulom PhD.
- odborná prax min.5 rokov
- znalosť cudzieho jazyka

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností, Nám.slobody 17 do 27.3.2008. Prihlášky môžu byť zasielané aj elektronickou poštou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo na č.57296124