Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
- 1 vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta v odbore Aplikovaná mechanika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie v odbore aplikovaná mechanika
- vedecko-pedagigický titul a publikačná činnosť v odbore
- prax min 3 roky
- znalosť svetového jazyka

Prihlášky do výberového konania doložené životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi s horeuvedených podmienok zasielajte na adresu:
Dekanát SjF STU v Bratislave
útvar personálnych činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

do 27.1.2008.

Prihlášky môžu byť zaslané aj elektronickou formou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk