Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje konkurz pre:
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
v počte 1 vysokoškolského učiteľa na funkčné miesto – odborný asistent
1 miesto pre predmet časti a mechanizmy strojov.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie – strojnícka fakulta
- prax min 10 rokov
- znalosť cudzích jazykov
- práca na počítači a znalosť práce s programom CATIA

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych činností, Nám. slobody 17. do 24.9.2007.
Prihlášky môžu byť zaslané aj elektronickou formou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk