Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Ľudovíta Kollátha, PhD. v odbore Výrobná technika sa dňa 3. júla 2007 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17, v miestnosti č. 450 o 9.30 h uskutoční obhajoba habilitačnej práce Mechatronické aspekty vývoja výrobnej techniky a o 14.00 h habilitačná prednáška Paralelné kinematické štruktúry výrobnej techniky v miestnosti č. 023.