Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle §20, ods. (3), písm. d) Vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z. o doktorandskom štúdiu oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Norberta Jankuru vo vednom odbore doktorandského štúdia 39-75-9 metrológia sa uskutoční 13. apríla 200711.15  h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Námestie slobody 17.

 

Názov DP:       Vyhodnotenie kalibrácie meradiel

 

Oponenti dizertačnej práce:

  • prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, VŠB-Technická univerzita, Ostrava
  • doc. RNDr. Viktor Witkovský, PhD., Ústav merania SAV Bratislava
  • doc. Ing. Milan Terek, PhD., Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava

Školiteľ:   prof. Ing. Rudolf Pálenčár, PhD., SjF STU Bratislava, KAIPT

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.

 

 

 

 

doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r.

              dekan SjF STU