Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
toman
Ing. Rastislav TOMAN
Doktorandský typ štúdia:
2. ročník (denná prezenčná forma)
Adresa:
OALSM UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 382
E-mail: rastislav.toman@stuba.sk 
Narodený: 1990, Dolný Kubín

Téma dizertačnej práce: Alternatívne zmesi plynov pre spaľovacie motory

Vedúci dizertačnej práce: doc. Ing. Marián Polóni, CSc. 

Cvičenia:

- Doplnkové cvičenia z matematiky I., II.

- Základy strojného inžinierstva

Publikácie:

1. Effect alternative fuels on the burning processes in the spark ignition combustion engine, Chríbik, A.-Polóni, M.-Ragan, B.-Toman, R.

2. The influence of biogas composition on the parameters of a combustion engine running in micro-cogeneration unit, Chríbik, A.-Polóni, M.-Ragan, B.-Toman, R.