Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie docent pre Katedru chemických  strojov a zariadení

 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie v oblasti chemického inžinierstva
  • vedecko-pedagogickú hodnosť docent
  • pedagogická prax v odbore 
  • vedecko- výskumná a publikačná aktivita , vedenie výskumného tímu
  • aktívna znalosť cudzích jazykov

 

 

Prihlášky doložené životopisom, motivačným listom zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činnosti Nám.slobody 17 alebo na mailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk do  18.12.2006.

 

                                               doc.Ing.Karol Jelemenský, PhD.

                                                        dekan fakulty

 

Kontaktné údaje:

Dekanát SjF STU v Bratislave

útvar personálnych a sociálnych činností

Nám. Slobody 17


telefón: 57296124

fax: 52925749

e-mail: maria.kovacova@stuba.sk